Начало / Въвеждане

Въвеждане

ISO и развиващите се страни

ISO в развиващите се страни

Международните стандарти ( ISO ) въвеждат технологични, икономически и социални ползи. Те спомагат за хармонизирането на техническите спецификации на отделните продукти и услуги, изграждайки по – ефективна индустрия и премахване на бариерите поставени пред международната търговия. За развиващите се страни международните страни са изключително важен източник на технологично „ноу – хау“. Развиващите се страни имат възможността да използват всички международни ... Продължава »