Начало / Стандарти / HACCP – анализ на опасността и контрол на критичните точки

HACCP – анализ на опасността и контрол на критичните точки

Системата е създадена през седемдесетте години на двадесети век. Превърнала се е в международен стандарт за безопасни храни. Световната здравна организация счита тази система за възможно най – ефективната относно анализа на опасността и контрола на хранителните заболявания.

HACCP е въведена като система за контрол на безопасността при самото изработване на продукта, а не се опитва да открие и разреши рисковите и проблемни състояния чрез тестване на крайния продукт. Тази нова система се основава на оценка на опасностите и рисковете в определен продукт или процес и проектиране на система за борбата с тях.

HACCP

Системата НАССР се прилага изключително успешно в хранително – вкусовата промишленост, вписвайки се много добре с модерни техники за управление. Тя е особено съвместима със ISO 9000 система за осигуряване на качеството. По този начин производителите са сигурни, че получават качествени продукти отговарящи на техните спецификации.

За повече яснота може да се свържете с някоя от фирмите предлагащи консултантски услуги на тази тематика, като Балтов Консулт ЕООД.
Основни принципи на НАССР

  1. Описание на опасностите (биологични, химически и физически), които могат да представляват неприемлив риск за здравето на потребителя. Предприемане не специфични мерки за недопускане на подобен риск в процеса на производство.
  2. Определяне на критичните контролни точки. За всеки идентифициран риск трябва да съществува поне една подходяща контролна точка, чието съществуване е гаранция за навременния контрол.
  3. Определяне на допустимите критични граници или минимални стойности, чрез които всички биологични, химични или физически опасности се контролират с цел превенция.
  4. Определяне на процедури за мониторинг, с които да се реагира при наличието на критични граници.
  5. Определяне на коригиращи мерки при наличието на критично занижени минимални стойности.
  6. Създаване на процедури за проверка, удостоверяващи че НАССР е ефективна и работи добре. Упълномощени лица, работници в производството и инспекция следва да бъдат включени в дейността по проверката.
  7. Създаване и ефективно управление на архиви и документи, както и документиране на факта, че НАССР работи качествено.
  8. НАССР е само инструмент и не е предназначена да бъде самостоятелна програма. За да постигне целта и предназначението си и други програми трябва да се включат в спазването на добрите производствени практики.

Напишете коментар

Имейл адреса ви няма да бъде публично видим. Задължителните полета са маркирани със *

*