Начало / Въвеждане / ISO и развиващите се страни

ISO и развиващите се страни

Международните стандарти ( ISO ) въвеждат технологични, икономически и социални ползи. Те спомагат за хармонизирането на техническите спецификации на отделните продукти и услуги, изграждайки по – ефективна индустрия и премахване на бариерите поставени пред международната търговия.

За развиващите се страни международните страни са изключително важен източник на технологично „ноу – хау“. Развиващите се страни имат възможността да използват всички международни стандарти за достъп до информация в области, в които им липсва известен опит или ресурс.

ISO в развиващите се страни

В допълнение към всичко това, международните стандарти могат да подобрят достъпа до световните пазари. Освен това те определят характеристиките на продуктите и услугите, които гласят, че те трябва да отговарят на експортните пазари. Международните стандарти

( ISO ) помагат на развиващите се страни да участват справедливо в международната търговия.

Участие в разработването на стандарти

Развиващите се страни също могат да се възползват взимайки активно участие в самото разработване на международните стандарти. Те се сформират при открит процес и отразяват гледните точки на много заинтересовани страни, които взимат участие с технически експерти, представители на правителството, представители на академичните среди и разбира се представители на потребителите. Бидейки активно участващи в този процес, страните участнички се възползват от предимства като:

  • могат да оказват влияние върху техническото съдържание на стандартите, за да се уверят, че са отражение на специфичните нужди.
  • натрупват технически опит по работата със стандартизацията, която може да им бъде в помощ за изграждане на националната инфраструктура.
  • бързо осигуряване на достъп до информация и технологични знания

Взимането на участие в общността на ( ISO ), насърчаване използването на международните стандарти на национално ниво и участието в тяхното развитие, помага на развиващите се страни да реализират пълния си потенциал.

Какво е ISO за развиващите се страни

ISO се опитва да следва колкото се може по – голям обхват на членство. Съществуват три членски категории, всяка от които с различно ниво на достъп и влияние върху системата на ISO. Това означава, че страните с ограничени ресурси или без напълно развита национална система за стандарти може да се поддържа от международната стандартизация на ISO.

Днес над три четвърти от членовете на ISO, които са 163 на брой, идват от развиващите се страни. Прави се всичко възможно да се помогне на членуващите да се възползват максимално от ползите, които предлагат международните стандарти. За да се постигне всичко това, е нужно да се увеличи капацитета на националните органи по стандартизация, за да се помогне за осведомеността относно предимствата на международните стандарти и да се подпомогне засилването на регионалното сътрудничество. Голяма част от подкрепата на ISO за членовете на развиващите се страни е под формата на различни обучения и техническа помощ.

Напишете коментар

Имейл адреса ви няма да бъде публично видим. Задължителните полета са маркирани със *

*