Защо стандартите са толкова важни за потребителите?

Чудили ли сте се защо може да използвате банковата си карта навсякъде по света?

А забелязали ли сте, че играчката на вашето дете няма остри ръбове?

Всичко това е така, защото изискванията са в съответствие със стандартите, а техническите спецификации кодифицирани в доброволните споразумения.

Стандартите най – често определят характеристиките на услугите и продуктите. Те са разработени в един открит процес, отразяващ гледните точки на доста заинтересовани страни, включително технически експерти, представители на правителството и разбира се представители на потребителите. Всички активни потребители взели участие в разработването на стандартите служат за гаранция, че е по – вероятно услугите и продуктите да отговарят на техническите предписания и определените норми. Това се явява една изключително печеливша ситуация, както за потребителите, така и за производителите, а нека не забравяме и доставчиците.

Международните стандарти ( ISO ) имат за цел да допринесат за подпомагането на потребителските права, като едни от най – важните са правото на безопасност на продуктите и услугите, както и правото за информираност. Това са едни от основните точки на които се набляга, а те са засегнати още в декларацията на бившия американски президент Джон Ф. Кенеди през 1962 г. Малко повече информация по този въпрос може да откриете на интернет страницата на международната асоциация на потребителите.

Международните стандарти ( ISO ) също така допринасят за насърчаване на основната защита потребителите (която е строго заложена в насоките на ООН за защита на потребителите ), като целта е спомагане за завишаване нивото на качеството, безопасността, надеждността, ефективността и взаимозаменяемостта.

Работата на ISO с потребителя

ISO комитетът на потребителите е органът отговорен за насърчаване на интересите на потребителите в процеса на стандартизация. Неговата основна цел е да:

  • подобри пазарното значение на международните стандарти чрез насърчаване изразяването на мнение от страна на потребителите относно политиките на ISO, процедурите и стандартните услуги.
  • помогне на потребителите в световен мащаб, да се възползват от въведената стандартизация.

ISO комитетът също така насърчава участието на потребителите в разработването на стандарти, взимането на политически решения свързани с международните стандарти на всички нива.